m

Naša úloha

Sme tradičnou letecko-opravárenskou a výrobnou spoločnosťou, svojho druhu jedinou na Slovensku, a to nielen pokiaľ ide o množstvo doteraz opravených vojenských i civilných lietadiel a ďalšej techniky, ale aj pokiaľ ide o množstvo typov a verzií opravovaných či modernizovaných lietadiel a vrtuľníkov.

Kontaktujte nás

Adresa: Legionárska 1894/160, 911 04 Trenčín-Biskupice

Telefón: +421 32 65 65 212

Adresa: Trenčín, Legionárska 160
Slovensko
Siete:
Kontakt: +421 32 65 65 212
marketing@lotn.sk
Top
Letecké opravovne Trenčín, a.s. / LOTN  / Analýza technického stavu lietadla L -39 ZAM a L – 39 CM pre MO SR

Analýza technického stavu lietadla L -39 ZAM a L – 39 CM pre MO SR

Na základe zmluvy medzi Ministerstvom obrany SR a Leteckými opravovňami Trenčín, a.s. bola vykonaná analýza technického stavu dvoch kusov lietadiel Ozbrojených síl SR, a to konkrétne L -39 ZAM a L -39 CM.

Analýza prebiehala v spolupráci s výrobcom Aero Vodochody. Výsledkom analýzy bolo zhodnotenie technického stavu lietadla, jeho agregátov a možnosti vykonania generálnej opravy. Analýza obsahuje základný skutkový stav lietadiel, vstupný technologický nález, odporúčania opráv a možnosti ďalšej prevádzky, ktorá zahŕňa aj možnosť predĺženia technického života. V rámci generálnej opravy je taktiež navrhnuté vykonať realizáciu bulletinov v spolupráci s výrobcom. Uvedený materiál bol vypracovaný odborným personálom našej spoločnosti  a odovzdaný v zmysle zmluvy dňa 28.02.2018. Po vyhodnotení zaslanej analýzy budú následne uvedené lietadlá zapustené do výkonu generálnej opravy.