m

Naša úloha

Sme tradičnou letecko-opravárenskou a výrobnou spoločnosťou, svojho druhu jedinou na Slovensku, a to nielen pokiaľ ide o množstvo doteraz opravených vojenských i civilných lietadiel a ďalšej techniky, ale aj pokiaľ ide o množstvo typov a verzií opravovaných či modernizovaných lietadiel a vrtuľníkov.

Kontaktujte nás

Adresa: Legionárska 1894/160, 911 04 Trenčín-Biskupice

Telefón: +421 32 65 65 200

Adresa: Trenčín, Legionárska 160
Slovensko
Siete:
Kontakt: +421 32 65 65 200
marketing@lotn.sk
Top
 

História

Sme tradičnou letecko-opravárenskou a výrobnou spoločnosťou, svojho druhu jedinou na Slovensku, a to nielen pokiaľ ide o množstvo doteraz opravených vojenských i civilných lietadiel a ďalšej techniky, ale aj pokiaľ ide o množstvo typov a verzií opravovaných či modernizovaných lietadiel a vrtuľníkov.

1949

Letecké opravovne Trenčín existujú od roku 1949, založené na účel opravy leteckej techniky, pozemnej letiskovej zabezpečovacej techniky a v 90-tych rokoch aj techniky protivzdušnej obrany. História opráv a výroby leteckej techniky v Trenčíne je však dlhšia. Stavba letiska a vojenských dielní sa začala už v roku 1936.

Za celé svoje obdobie boli v podniku realizované opravy vetroňov, športových lietadiel, malých a stredných vrtuľníkov, cvičných prúdových a dopravných lietadiel až po podzvukové a nadzvukové stíhacie lietadlá a bojové vrtuľníky. Históriu opráv leteckej techniky dokumentujú napríklad typy C-2, Zlin-26 až Zlin-526, C-104, C-106, Z-22, Ae-45 (145), L-410 Meta Sokol, Jak-11, vrtuľníky Mi-1, Mi-4, Mi-8, lietadlá L-200 Morava, L-29 Delfín, L-39 Albatros, L-410 Turbolet, MiG-23, Su-22 a Su-25.

1971

Medzníkom a zároveň prelomovou etapou v histórii podniku bol rok 1971. Znamenal začiatok novej prúdovej éry. Charakterizovalo ju začatie opráv lietadiel, ktorých pohonnými jednotkami sú turbínové (prúdové) motory, čiže ľudovo nazývaných „tryskáče“. Prvými predstaviteľmi tejto etapy boli cvičné lietadlá známeho typu L-29 Delfín.

Do roku 1989 boli Letecké opravovne Trenčín riadené ministerstvom obrany ČSSR, ako podnik so zameraním na opravy pre celý rozsah používaných lietadiel v Československu a v rámci Varšavskej zmluvy. V tejto dobe zažili svoj veľký rozmach spojený s výstavbou nových objektov. V druhej polovici osemdesiatych rokov prišlo taktiež k podstatným zmenám v kvalitatívnom zložení opravovanej leteckej techniky. K dovtedy opravovaným cvičným prúdovým lietadlám pribudli opravy ťažkých bojových a nadzvukových stíhacích strojov.

1989

Dňa 1. júla 1989 dochádza Zakladajúcou listinou č. 1105-84 Federálneho ministerstva národnej obrany k osamostatneniu podniku reorganizáciou na štátny podnik. Vyhlásenie Slovenskej republiky 1. januára 1993 nastolilo nové partnerské vzťahy medzi podnikom, ministerstvom obrany, ale aj leteckými základňami a taktiež partnermi v zahraničí. Podnik sa tak stal jediným letecko – opravárenským a výrobným podnikom svojho druhu na Slovensku.

1996

V roku 1996 sa v montážnych halách podniku objavili vtedy najmodernejšie lietadlá vojenského letectva a protivzdušnej obrany Armády Slovenskej republiky, vysokovýkonné stíhacie prepadové MiG-29A a dvojmiestne MiG-29UB. Popri opravách týchto nových typov bojových lietadiel boli zvládnuté opravy bojových vrtuľníkov Mi-24V(D). Tieto podnik realizoval postupne od roku 1997 spolu s generálnymi opravami vrtuľníkov Mi-17. Okrem tohto programu opráv lietadiel boli stále aktuálne aj opravy už v minulosti zavedených typov osvedčených cvičných lietadiel L-29, L-39 a taktiež všetkých verzií L-410 pre slovenské vojenské letectvo a pre zahraničných zákazníkov. Z hľadiska zachovania kultúrneho dedičstva mala dôležitý význam oblasť opráv a stavieb historických lietadiel, ktoré sú v súčasnosti umiestnené v leteckom historickom múzeu v Prahe – Kbeloch a v Piešťanoch. Nemenej významnú kapitolu v histórii podniku predstavovali aj opravy lietadiel L-39 známej akrobatickej skupiny Biele Albatrosy.

V posledných rokoch sa generálne opravy rozšírili o celé spektrum modifikácií základných verzií, prestavieb avioniky a modernizácií, vrátane letových skúšok. LOTN, a.s. sa prezentovali zmodernizovanými vrtuľníkmi Mi-17 LPZS, ktoré patria Leteckej pátracej a záchrannej službe, ďalej modernizáciami An-26, An-24 a tiež aj opravami a modernizáciami L-39, Mi-17, Mi-24, L-410 a MiG-29. V spoločnosti sú tradične vedľa leteckej techniky opravované aj početné zariadenia letiskového pozemného a zabezpečovacieho vybavenia pre obsluhu lietadiel.

2006

Ako akciová spoločnosť sú Letecké opravovne Trenčín, jednou z najmladších akciových spoločností v trenčianskom regióne. Proces transformácie štátneho podniku na akciovú spoločnosť bol zavŕšený v januári 2006 a spoločnosť začala budovať novú etapu svojho vývoja. Rok 2007 bol prvým rokom, v ktorom LOTN, a. s. pôsobili celý kalendárny rok ako akciová spoločnosť.