m

Naša úloha

Sme tradičnou letecko-opravárenskou a výrobnou spoločnosťou, svojho druhu jedinou na Slovensku, a to nielen pokiaľ ide o množstvo doteraz opravených vojenských i civilných lietadiel a ďalšej techniky, ale aj pokiaľ ide o množstvo typov a verzií opravovaných či modernizovaných lietadiel a vrtuľníkov.

Kontaktujte nás

Adresa: Legionárska 1894/160, 911 04 Trenčín-Biskupice

Telefón: +421 32 65 65 212

Adresa: Trenčín, Legionárska 160
Slovensko
Siete:
Kontakt: +421 32 65 65 212
marketing@lotn.sk
Top

Ministerstvo obrany

Letecké opravovne Trenčín, a.s. / Ministerstvo obrany

Galéria Minister obrany SR Peter Gajdoš dnes v priestoroch rezortu obrany rokoval s novou veľvyslankyňou Spojených štátov amerických Bridget A. Brinkovou. Stretnutiu dominovali otázky bilaterálnej spolupráce, modernizácia, a tiež téma účasti slovenských vojakov v misiách a operáciách medzinárodného krízového manažmentu.   Šéf rezortu obrany informoval veľvyslankyňu B. A. Brinkovú o modernizačných projektoch ozbrojených...

Galéria V Bratislave sa v týchto dňoch koná Medzinárodná konferencia riaditeľov Vojenskej polície 2019. Predmetom rokovaní celkovo 37 delegácií sú najmä súčasné, ako aj budúce bezpečnostné výzvy v neustále sa meniacom operačnom priestore.  „Je pre nás skutočne česť po prvýkrát hostiť rokovania vo formáte, ako sa nám podarilo v prípade tejto...

Galéria Minister obrany SR Peter Gajdoš dnes v priestoroch rezortu obrany rokoval s novou veľvyslankyňou Spojených štátov amerických Bridget A. Brinkovou. Stretnutiu dominovali otázky bilaterálnej spolupráce, modernizácia, a tiež téma účasti slovenských vojakov v misiách a operáciách medzinárodného krízového manažmentu.   Šéf rezortu obrany informoval veľvyslankyňu B. A. Brinkovú o modernizačných projektoch ozbrojených...

Národná rada SR dnes schválila novelu zákona o obrane Slovenskej republiky, ktorú pripravilo Ministerstvo obrany SR s cieľom skvalitniť riadenie obrany štátu, vrátane procesu plánovania obrany. Nová právna úprava reaguje na poznatky rezortu obrany z aplikačnej praxe, ako aj výsledky analýz systému obrany štátu a reaguje tiež na...

Mnohonárodný ženijný prápor, ktorého cieľom je cezhraničná pomoc obyvateľom v prípade živelných katastrof v povodí rieky Tisa, rozšíri svoj priestor zodpovednosti o povodie rieky Dunaj. Návrh protokolu, ktorý doplní existujúcu medzivládnu dohodu, dnes schválila Bezpečnostná rada a vláda SR.   Rozšírenie zmluvného územia pôsobnosti mnohonárodného ženijného práporu „TISA“ o povodie rieky Dunaj...

Minister obrany SR Peter Gajdoš dnes na pôde rezortu obrany rokoval s najvyšším spojeneckým veliteľom pre transformáciu NATO (SACT) gen. André Lanatom. Pri tejto príležitosti zhodnotili doterajšie plnenie medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky, ktoré jej vyplývajú z členstva v Severoatlantickej aliancii a tiež diskutovali o pokroku...

GalériaVideo Historicky najväčšia reálna modernizácia, zabezpečenie výstrojných súčiastok pre vojakov a vyššie platy sú výsledkom viac ako trojročnej práce súčasného vedenia Ministerstva obrany SR. Odpočet napĺňania Dlhodobého plánu rozvoja obrany s výhľadom do roku 2030 dnes na tlačovej konferencii predstavili minister obrany SR Peter Gajdoš a tajomník Služobného...

Mnohonárodný ženijný prápor, ktorého cieľom je cezhraničná pomoc obyvateľom v prípade živelných katastrof v povodí rieky Tisa, rozšíri svoj priestor zodpovednosti o povodie rieky Dunaj. Návrh protokolu, ktorý doplní existujúcu medzivládnu dohodu, dnes schválila Bezpečnostná rada a vláda SR.   Rozšírenie zmluvného územia pôsobnosti mnohonárodného ženijného práporu „TISA“ o povodie rieky Dunaj...