m

Naša úloha

Sme tradičnou letecko-opravárenskou a výrobnou spoločnosťou, svojho druhu jedinou na Slovensku, a to nielen pokiaľ ide o množstvo doteraz opravených vojenských i civilných lietadiel a ďalšej techniky, ale aj pokiaľ ide o množstvo typov a verzií opravovaných či modernizovaných lietadiel a vrtuľníkov.

Kontaktujte nás

Adresa: Legionárska 1894/160, 911 04 Trenčín-Biskupice

Telefón: +421 32 65 65 212

Adresa: Trenčín, Legionárska 160
Slovensko
Siete:
Kontakt: +421 32 65 65 212
marketing@lotn.sk
Top
 

Manažment

Máme to v krvi a sotva už budeme iní. No hoci stále snívame o vysokej modrej oblohe, práca a lietadlá nás držia hlavne pri zemi.
JUDr. Martin Dušanič
Predseda predstavenstva a CEO

Tel.: +421 32 6565 200
e-mail: ceo@lotn.sk

Absolvoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Na Vysokej škole v Sládkovičove /Právnická fakulta, Katedra Ústavného práva/ v roku 2010 dokončil doktorandské štúdium a získal titul doktor práv. Pred nástupom do Leteckých opravovní Trenčín, a. s. pôsobil ako právnik a v štatutárnych a dozorných orgánoch rôznych spoločností. V Leteckých opravovniach Trenčín, a. s. pôsobil od roku 2010 ako predseda dozornej rady. Od roku 2011 – 2012 vykonával funkciu predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa spoločnosti. Do funkcie predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa spoločnosti Letecké opravovne Trenčín, a. s. bol opätovne menovaný dňa 6. júla 2016. Od 23. októbra 2017 je predsedom Sekcie výrobcov obranného priemyslu SR Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory.
Vladimír Šimanský, MBA
Obchodný riaditeľ

Tel: + 421 32 6565 212
e-mail: obchod@lotn.sk

Dňom 1. septembra 2016 bol menovaný do funkcie riaditeľ obchodného úseku Vladimír Šimanský, MBA. Absolvoval City university Trenčín, kde získal titul MBA. Pred nástupom do Leteckých opravovní Trenčín, a. s. pôsobil vo funkcii generálneho riaditeľa spoločnosti Virtual Reality Media, a. s. Trenčín, vo funkcii obchodného riaditeľa DMD Trade, a. s. Trenčín, ako výkonný riaditeľ v Združení obranného priemyslu SR, Trenčín, a tiež ako vedúci slovenskej delegácie NATO Industrial Advisory Group, Nato HQ. V oblasti obranného priemyslu pôsobí viac ako dve desaťročia. Pracoval v rôznych manažérskych pozíciách, v niekoľkých spoločnostiach slovenského obranného priemyslu so zameraním tak na pozemnú, ako i na leteckú techniku, vďaka čomu nadobudol cenné odborné skúsenosti.
Alfonz Liška
Riaditeľ úseku údržby

Tel: + 421 32 6565 294
e-mail: udrzba@lotn.sk

Dňom 1. februára 2017 bol menovaný do funkcie riaditeľ úseku údržby Alfonz Liška. Absolvoval SOU letecko-opravárenské Trenčín v odbornosti Mechanik lietadlových prístrojov a VSŠL Košice so špecializáciou na Letecké zbraňové systémy a automatizačnú techniku. Pred nástupom do Leteckých opravovní Trenčín, a.s. pracoval ako vedúci údržby lietadiel, kontrolór letovej spôsobilosti a pilot v leteckej spoločnosti Aeropartner a.s. na letisku Praha – Ruzyňe. Takisto pôsobil ako riaditeľ logistického zabezpečenia v leteckej spoločnosti White Waltham Airfield LTD vo Veľkej Británii. V letectve pôsobí viac ako 15 rokov.
Ing. Martin Šusta
Riaditeľ technického úseku

Tel: + 421 32 6565 475
e-mail: konstrukcia@lotn.sk

Po absolvovaní Materiálovo-technickej fakulty STU v Trnave, Odbor technológie strojárenskej výroby v roku 1998, pôsobil na funkcii konštruktér v spoločnosti Tessservis, s.r.o. Piešťany. Od roku 2001 do 2006 pracoval ako samostatný konštruktér vo firme EKOM, s.r.o. Piešťany. Do Leteckých opravovní Trenčín, a.s. nastúpil v novembri 2006 na funkciu technik – konštruktér. Dňa 1. júla 2016 bol menovaný do funkcie riaditeľ technického úseku.
Ing. Martin Šimonyi
Riaditeľ úseku riadenia kvality

Tel: + 421 32 6565 259
e-mail: kvalita@lotn.sk

Absolvoval Trenčiansku univerzitu A. Dubčeka v Trenčíne, Fakulta mechatroniky, Odbor Inžinierstvo kvality mechatronických systémov. V spoločnosti pôsobí od roku 2008, kde postupne pôsobil na rôznych odborných funkciách, ako technik pre akosť a spoľahlivosť, či vedúci oddelenia auditov kvality. Do výkonu funkcie riaditeľ úseku riadenia kvality bol menovaný dňa 1. decembra 2015.
Ing. Veronika Luptáková
Riaditeľ úseku riadenia ľudských zdrojov

Tel: +421 32 6565 293
e-mail: profesia@lotn.sk

Absolvovala Trenčiansku univerzitu Alexandra Dubčeka v Trenčíne, odbor Ľudské zdroje a personálny manažment. Pôsobila v oblasti poisťovníctva, marketingu a personalistiky. Do spoločnosti nastúpila v roku 2009, kde zastávala funkciu vedúcej odboru riadenia ľudských zdrojov do roku 2013. Následne pôsobila v oblasti personalistiky v súkromných spoločnostiach na funkcii Human resources manager. V Leteckých opravovniach Trenčín, a. s. vykonáva funkciu riaditeľky úseku riadenia ľudských zdrojov od 19. septembra 2016.
Ing. Jozef Lalinský
Riaditeľ ekonomického úseku

Tel: +421 32 6565 203
e-mail: ekonomika@lotn.sk

Absolvoval Vysokú školu dopravy a strojov v Žiline, odbor Kybernetika dopravy a spojov. Vo svojom profesijnom živote pôsobil na rôznych vedúcich pozíciách. V rokoch 1993 – 1999 a  2005 – 2014 vykonával funkciu generálneho riaditeľa v spoločnosti Ťažké strojárstvo, a. s. V rokoch 1999 – 2004 pracoval ako finančný riaditeľ v ZTS Dubnica nad Váhom, a. s. V Leteckých opravovniach Trenčín, a. s. pôsobí od 1. marca 2014 ako riaditeľ ekonomického úseku.