m

Naša úloha

Sme tradičnou letecko-opravárenskou a výrobnou spoločnosťou, svojho druhu jedinou na Slovensku, a to nielen pokiaľ ide o množstvo doteraz opravených vojenských i civilných lietadiel a ďalšej techniky, ale aj pokiaľ ide o množstvo typov a verzií opravovaných či modernizovaných lietadiel a vrtuľníkov.

Kontaktujte nás

Adresa: Legionárska 1894/160, 911 04 Trenčín-Biskupice

Telefón: +421 32 65 65 212

Adresa: Trenčín, Legionárska 160
Slovensko
Siete:
Kontakt: +421 32 65 65 212
marketing@lotn.sk
Top
 

Manažment

Máme to v krvi a sotva už budeme iní. No hoci stále snívame o vysokej modrej oblohe, práca a lietadlá nás držia hlavne pri zemi.
Vladimír Šimanský, MBA
Predseda predstavenstva, generálny riaditeľ

Tel: +421 32 6565 200
e-mail: ceo@lotn.sk

Dňom 6. mája 2019 bol menovaný do funkcie generálneho riaditeľa Vladimír Šimanský, MBA. Absolvoval City University of Seattle, kde získal titul MBA. Pred prijatím funkcie generálneho riaditeľa pracoval v Leteckých opravovniach Trenčín, a.s. na pozícii obchodného riaditeľa. V minulosti pôsobil vo funkcii generálneho riaditeľa spoločnosti Virtual Reality Media, a. s. Trenčín, vo funkcii obchodného riaditeľa DMD Trade, a. s. Trenčín, ako výkonný riaditeľ v Združení obranného priemyslu SR, Trenčín, a tiež ako vedúci slovenskej delegácie NATO Industrial Advisory Group, NATO HQ. V oblasti obranného priemyslu pôsobí viac ako dve desaťročia. Pracoval v rôznych manažérskych pozíciách, v niekoľkých spoločnostiach slovenského obranného priemyslu so zameraním tak na pozemnú, ako i na leteckú techniku, vďaka čomu nadobudol cenné odborné skúsenosti.
Alfonz Liška
Riaditeľ úseku údržby

Tel: + 421 32 6565 294
e-mail: udrzba@lotn.sk

Dňom 1. februára 2017 bol menovaný do funkcie riaditeľ úseku údržby Alfonz Liška. Absolvoval SOU letecko-opravárenské Trenčín v odbornosti Mechanik lietadlových prístrojov a VSŠL Košice so špecializáciou na Letecké zbraňové systémy a automatizačnú techniku. Pred nástupom do Leteckých opravovní Trenčín, a.s. pracoval ako vedúci údržby lietadiel, kontrolór letovej spôsobilosti a pilot v leteckej spoločnosti Aeropartner a.s. na letisku Praha – Ruzyňe. Takisto pôsobil ako riaditeľ logistického zabezpečenia v leteckej spoločnosti White Waltham Airfield LTD vo Veľkej Británii. V letectve pôsobí viac ako 15 rokov.
Ing. Martin Šusta
Riaditeľ technického úseku

Tel: + 421 32 6565 475
e-mail: konstrukcia@lotn.sk

Po absolvovaní Materiálovo-technickej fakulty STU v Trnave, Odbor technológie strojárenskej výroby v roku 1998, pôsobil na funkcii konštruktér v spoločnosti Tessservis, s.r.o. Piešťany. Od roku 2001 do 2006 pracoval ako samostatný konštruktér vo firme EKOM, s.r.o. Piešťany. Do Leteckých opravovní Trenčín, a.s. nastúpil v novembri 2006 na funkciu technik – konštruktér. Dňa 1. júla 2016 bol menovaný do funkcie riaditeľ technického úseku.
Ing. Martin Šimonyi
Riaditeľ úseku riadenia kvality

Tel: + 421 32 6565 259
e-mail: kvalita@lotn.sk

Absolvoval Trenčiansku univerzitu A. Dubčeka v Trenčíne, Fakulta mechatroniky, Odbor Inžinierstvo kvality mechatronických systémov. V spoločnosti pôsobí od roku 2008, kde postupne pôsobil na rôznych odborných funkciách, ako technik pre akosť a spoľahlivosť, či vedúci oddelenia auditov kvality. Do výkonu funkcie riaditeľ úseku riadenia kvality bol menovaný dňa 1. decembra 2015.
Ing. Veronika Luptáková
Riaditeľ úseku riadenia ľudských zdrojov

Tel: +421 32 6565 293
e-mail: profesia@lotn.sk

Absolvovala Trenčiansku univerzitu Alexandra Dubčeka v Trenčíne, odbor Ľudské zdroje a personálny manažment. Pôsobila v oblasti poisťovníctva, marketingu a personalistiky. Do spoločnosti nastúpila v roku 2009, kde zastávala funkciu vedúcej odboru riadenia ľudských zdrojov do roku 2013. Následne pôsobila v oblasti personalistiky v súkromných spoločnostiach na funkcii Human resources manager. V Leteckých opravovniach Trenčín, a. s. vykonáva funkciu riaditeľky úseku riadenia ľudských zdrojov od 19. septembra 2016.
Ing. Jozef Lalinský
Riaditeľ ekonomického úseku

Tel: +421 32 6565 203
e-mail: ekonomika@lotn.sk

Absolvoval Vysokú školu dopravy a strojov v Žiline, odbor Kybernetika dopravy a spojov. Vo svojom profesijnom živote pôsobil na rôznych vedúcich pozíciách. V rokoch 1993 – 1999 a  2005 – 2014 vykonával funkciu generálneho riaditeľa v spoločnosti Ťažké strojárstvo, a. s. V rokoch 1999 – 2004 pracoval ako finančný riaditeľ v ZTS Dubnica nad Váhom, a. s. V Leteckých opravovniach Trenčín, a. s. pôsobí od 1. marca 2014 ako riaditeľ ekonomického úseku.