Ponuka na odpredaj nepotrebného hnuteľného majetku
v majetku Leteckých opravovní Trenčín, a.s.


Motorové vozidlo - VW Passat Variant (10.02.2018)

Prenájom - voľné nebytové kancelárske priestory (budova č. 8) (10.02.2018)


Návrat na predchádzajúcu stranu