m

Naša úloha

Sme tradičnou letecko-opravárenskou a výrobnou spoločnosťou, svojho druhu jedinou na Slovensku, a to nielen pokiaľ ide o množstvo doteraz opravených vojenských i civilných lietadiel a ďalšej techniky, ale aj pokiaľ ide o množstvo typov a verzií opravovaných či modernizovaných lietadiel a vrtuľníkov.

Kontaktujte nás

Adresa: Legionárska 1894/160, 911 04 Trenčín-Biskupice

Telefón: +421 32 65 65 200

Adresa: Trenčín, Legionárska 160
Slovensko
Siete:
Kontakt: +421 32 65 65 200
marketing@lotn.sk
Top
 

PODPORA ŠTUDENTOV

Podpora študentov

Cieľom projektu na podporu študentov je osloviť, spoznať a zainteresovať nadaných študentov. Pre našu spoločnosť je prioritou obmena a predávanie skúseností v rámci generácií vo výchove nových špecialistov. Z hľadiska zamerania našej spoločnosti je nutná podpora hlavne študentov stredných odborných škôl a študentov vysokých škôl technického zamerania (letecká špecializácia, konštrukcia, kvalita…).

Naša spoločnosť ponúka pre študentov:
  • možnosť spracovania bakalárskej alebo diplomovej práce v podmienkach našej spoločnosti
  • výber vhodnej témy a konzultanta pre spracovanie bakalárskej a diplomovej práce
  • výkon bezplatnej povinnej odbornej praxe alebo stáže
  • po úspešnom ukončení strednej školy alebo vysokej školy perspektívne uplatnenie v rámci spoločnosti
  • brigády v rámci letných prázdnin podľa podmienok a možností a.s.
Hlavné kritériá pre zaradenie do projektu:
  • zaslanie žiadosti o zaradenie do projektu
  • zaslanie štruktúrovaného životopisu s uvedením prípadných dosiahnutých úspechov v rámci štúdia alebo praxe
  • študent bude po vyhodnotení podkladov pozvaný na osobný pohovor

V prípade záujmu prosím zasielajte Vaše žiadosti o zapojenie sa do projektu na e-mail: husarova@lotn.sk, prípadne na adresu:

Letecké opravovne Trenčín, a.s.

Úsek riadenia ľudských zdrojov

Legionárska 160

911 04 Trenčín