m

Naša úloha

Sme tradičnou letecko-opravárenskou a výrobnou spoločnosťou, svojho druhu jedinou na Slovensku, a to nielen pokiaľ ide o množstvo doteraz opravených vojenských i civilných lietadiel a ďalšej techniky, ale aj pokiaľ ide o množstvo typov a verzií opravovaných či modernizovaných lietadiel a vrtuľníkov.

Kontaktujte nás

Adresa: Legionárska 1894/160, 911 04 Trenčín-Biskupice

Telefón: +421 32 65 65 200

Adresa: Trenčín, Legionárska 160
Slovensko
Siete:
Kontakt: +421 32 65 65 200
marketing@lotn.sk
Top

Blog

Letecké opravovne Trenčín, a.s. / Ministerstvo obrany  / Prezentácia centier výnimočnosti NATO

Prezentácia centier výnimočnosti NATO

Centrá výnimočnosti jednotlivých členských krajín NATO dnes v Bruseli v sídle Severoatlantickej aliancie prezentujú svoje úlohy a ciele. V rámci 25. akreditovaných centier má svoje zastúpenie aj slovenské Centrum výnimočnosti NATO pre oblasť likvidácie nevybuchnutej munície, ktoré sídli v Trenčíne. Akreditované bolo v roku 2011 a v súčasnosti do neho okrem Slovenskej republiky svojimi expertmi prispieva aj Česká republika, Francúzsko, Maďarsko a Rumunsko.
 
Hlavným cieľom tohto centra je zlepšiť vojenské spôsobilosti a efektívnosť Aliancie v oblasti likvidácie nevybuchnutej munície (EOD) prostredníctvom zlepšovania odbornej prípravy a vzdelávania expertov v oblasti EOD, rozvoja koncepcií a doktrín, ako aj  v rámci štandardizácie procesov v tejto špecifickej oblasti, v ktorej majú Ozbrojené sily SR bohaté skúsenosti. Činnosť centra je zameraná najmä na podporu a posilnenie transformačného a operačného úsilia NATO vo funkčnej oblasti EOD, ako aj na posilnenie vzťahov, interoperability a praktickej spolupráce členských krajín Aliancie, jej partnerov a veliteľských štruktúr NATO. Tieto úlohy plní prostredníctvom využívania najnovších trendov v oblasti rozvoja kapacít zameraných na prípravu technologicky vyspelých, interoperabilných a adekvátne vyškolených expertov pre oblasť EOD spôsobilých byť súčasťou širokého spektra operácií NATO.
 
Centrá výnimočnosti NATO patria medzi zásadné nástroje najvyššieho veliteľa spojeneckých síl NATO pre transformáciu, ktorých cieľom je odborne vzdelávať expertov členských a partnerských krajín NATO. V rámci podujatia majú predstavitelia jednotlivých centier počas nasledujúcich dvoch dní možnosť predstaviť jednotlivé úlohy a ciele centier výnimočností NATO so zameraním na konkrétne oblasti ich činností.