m

Naša úloha

Sme tradičnou letecko-opravárenskou a výrobnou spoločnosťou, svojho druhu jedinou na Slovensku, a to nielen pokiaľ ide o množstvo doteraz opravených vojenských i civilných lietadiel a ďalšej techniky, ale aj pokiaľ ide o množstvo typov a verzií opravovaných či modernizovaných lietadiel a vrtuľníkov.

Kontaktujte nás

Adresa: Legionárska 1894/160, 911 04 Trenčín-Biskupice

Telefón: +421 32 65 65 212

Adresa: Trenčín, Legionárska 160
Slovensko
Siete:
Kontakt: +421 32 65 65 212
marketing@lotn.sk
Top

Blog

Letecké opravovne Trenčín, a.s. / Ministerstvo obrany  / Profesionálni vojaci budú mať vyššie platy

Profesionálni vojaci budú mať vyššie platy

Profesionálni vojaci budú mať vyššie platy. Vyplýva to z novely zákona o štátnej službe profesionálnych vojakov, ktorú dnes schválila vláda.  Ide o ďalšie z opatrení rezortu obrany, ktorým chce zatraktívniť službu v ozbrojených silách. Pre účinnosť zmien je ešte potrebný súhlas Národnej rady SR.

Ako sme na začiatku avizovali, rok 2019 musí byť rokom vojaka. Tak, ako sa snažíme našim vojakom zabezpečiť tú najmodernejšiu techniku, aby mohli plniť svoje úlohy kvalitne a efektívne, tak samozrejme platí, že za túto prácu musia byť adekvátne ohodnotení, pretože bezpečnosť Slovenskej republiky garantujú nepretržite, 24 hodín denne, 7 dni v týždni,“ povedal minister obrany Peter Gajdoš. 

Ako ďalej vysvetlil, novela zákona vytvára reálne predpoklady, ktoré budú smerovať k postupnej eliminácii a zastaveniu poklesu záujmu o vojenské povolanie. „Verím, že nový systém odmeňovania profesionálnych vojakov bude viesť k zvýšeniu atraktivity a konkurencieschopnosti vojenského povolania na trhu práce, ako aj k stabilizácii skúsených, vzdelaných, vycvičených a jazykovo pripravených profesionálnych vojakov,“ doplnil.      

Generálny tajomník Služobného úradu Ministerstva obrany SR Ján Hoľko zdôraznil, že ide o prvý a rozhodujúci krok rezortu k systémovej náprave finančného ohodnotenia profesionálnych vojakov. “V praxi to znamená, že hodnostný plat bude dvojzložkový. Bude teda pozostávať z hodnostnej a funkčnej tarify. Pričom funkčná tarifa bude tvoriť až 2/3 platu,” vysvetlil. Zároveň doplnil, že funkčná tarifa môže byť v nadväznosti na vykonávanú funkciu zvýšená až do výšky 50 percent z tarify. 

Novela zákona o štátnej službe profesionálnych vojakov počíta s viacerými novinkami. Po novom bude hodnostný plat dvojzložkový, čo znamená, že bude pozostávať z hodnostnej tarify a funkčnej tarify. Podiel na hodnostnom plate bude tvoriť približne 1/3 hodnostná tarifa a zvyšné 2/3 bude tvoriť funkčná tarifa. Zároveň, funkčná tarifa, vo vzťahu k vykonávanej funkcii v jednotlivých vojenských hodnostiach môže byť zvýšená až do výšky 50 % tarify, pričom jedným z rozhodujúcich prvkov bude charakter vykonávanej funkcie. Novinkou je tiež inštitút zvyšovania hodnostného platu o 1 % za každý rok výkonu štátnej služby.