m

Naša úloha

Sme tradičnou letecko-opravárenskou a výrobnou spoločnosťou, svojho druhu jedinou na Slovensku, a to nielen pokiaľ ide o množstvo doteraz opravených vojenských i civilných lietadiel a ďalšej techniky, ale aj pokiaľ ide o množstvo typov a verzií opravovaných či modernizovaných lietadiel a vrtuľníkov.

Kontaktujte nás

Adresa: Legionárska 1894/160, 911 04 Trenčín-Biskupice

Telefón: +421 32 65 65 212

Adresa: Trenčín, Legionárska 160
Slovensko
Siete:
Kontakt: +421 32 65 65 212
marketing@lotn.sk
Top

Blog

Letecké opravovne Trenčín, a.s. / Ministerstvo obrany  / Profesionálni vojaci sú o krok bližšie k vyšším platom

Profesionálni vojaci sú o krok bližšie k vyšším platom

Poslanci Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť dnes dali súhlasné stanovisko k novele zákona o štátnej službe profesionálnych vojakov, ktorej cieľom je zatraktívniť službu v ozbrojených silách. Zároveň ide o jedno z opatrení, ktorým chce Ministerstvo obrany SR, aj vďaka novému systému odmeňovania profesionálnych vojakov, zvýšiť konkurencieschopnosť vojenského povolania na trhu práce a prispieť tiež k stabilizácii skúsených, vzdelaných, vycvičených a jazykovo pripravených profesionálnych vojakov. O novej právnej úprave bude ešte rozhodovať Národná rada SR.
 
„Od začiatku nášho pôsobenia vo vedení rezortu smerujeme naše úsilie k tomu, aby sme pre profesionálnych vojakov urobili maximum, čo bude v našich silách, či už v rámci ich materiálneho alebo finančného zabezpečenia. To, čo sme našim profesionálnym vojakom sľúbili, plánujeme ešte v tomto volebnom období dodržať, či už ide o zlepšenie podmienok ich každodennej práce, čo postupne napĺňame, alebo aj o zabezpečenie novej a modernej vojenskej techniky,“ povedal minister obrany Peter Gajdoš.
 
Novela zákona o štátnej službe profesionálnych vojakov počíta s viacerými novinkami. Po novom bude hodnostný plat dvojzložkový, čo znamená, že bude pozostávať z hodnostnej a funkčnej tarify. Podiel na hodnostnom plate bude tvoriť približne 1/3 hodnostná tarifa a zvyšné 2/3 bude tvoriť funkčná tarifa. Zároveň, funkčná tarifa, vo vzťahu k vykonávanej funkcii v jednotlivých vojenských hodnostiach môže byť zvýšená až do výšky 50 % tarify, pričom jedným z rozhodujúcich prvkov bude charakter vykonávanej funkcie. Novinkou je tiež inštitút zvyšovania hodnostného platu o 1 % za každý rok výkonu štátnej služby.