Sekcia riadenia ľudských zdrojov
Nový motivačný a mzdový systém...
Sekcia riadenia výroby
Modernizácia a údržba lietadiel, rádionavigačných systémov...
Sekcia riadenia kvality
Kvalita zodpovedajúca normám EASA, ISO...
Sekcia technickej podpory
Konštrukčných podkladov pre výrobu...
Letisko
Parametre letiska, prevádzkové pravidlá...
ZVerejnovanie
Objednávjky a faktúry...
ÚvodMapa stránkyKontakt
English version

O spoločnostiHistóriaCertifikátyVíziaLetisko
Sekcia riadenia výrobySekcia riadenia kvalitySekcia technickej podporySekcia riadenia ľudských zdrojovSekcia logistikySekcia centrálnych služiebSekcia obchoduSekcia ekonomiky a financovania
Naše odporúčania
Máme vybudovaný systém manažérstva kvality certifikovaný podľa normyISO 9001:2008. Nový certifikát kvality vydaný spoločnosťou Det Norske Veritas, ktorý naša spoločnosť prevzala v januári 2006, bol nielen obnovený, ale aj rozšírený, a tak sa vzťahuje nielen na opravárenskú činnosť, údržbu lietadiel a kalibráciu kontrolnej a mernej techniky, ale aj na oblasť projektovania a výroby.
Európska agentúra pre bezpečnosť letectva (EASA) schválila našu spoločnosť ako organizáciu údržby lietadiel a lietadlovej techniky podľa požiadaviek Nariadenia
(ES) 2042/2003 EASA Časť 145.

Slovenská národná akreditačná služba potvrdila spôsobilosť nášho Strediska kalibračnej služby a Ústredného metrologického laboratória Osvedčením o akreditácii podľa normy STN EN ISO/IEC 17025.
Sme drzitelom certifikatu opravnenej organizacie na vykon generalnych oprav vrtulnikov Mi-8MT (Mi-17) Overhaul And Repair Station Certificate SPR-93, ktory vydal Interstate Aviation Comitee, Russia.
Spolocnostou MIL Moscow Helicopter Plant nam boli udelene certifikaty na vykonavanie generalnych oprav a modifikacii vrtulnikov Mi-8, Mi-8MTV-1 a Mi-17 pre civilne letectvo Overhaul Facility Certificate No.2/MVZ-2011 a certifikat na vykonavenie generalnych oprav a modifikacii vrtulnikov Mi-8 a Mi-17 Overhaul Facility Certificate No.03V/MVZ-2011.
Kľúčová orientácia nášho výrobného programu
generálne opravy, opravy a prehliadky lietadiel L-410, MiG-29, L-29, L-39, vrtuľníkov Mi-17 a Mi-24
opravy prístrojov a agregátov tejto leteckej techniky a ďalších zariadení vrátane rádiotechnických
opravy a kalibrácie kontrolnej a meracej techniky
modernizácie rádionavigačných a rádiokomunikačných systémov lietadiel
povrchové ochranné úpravy kovov a nátery lietadiel
váženie lietadiel a určovanie ich centráže
Náš výrobný program
Výraznou črtou nášho súčasného výrobného programu je modernizácia nadzvukových stíhacích lietadiel MiG-29 a MiG-29UB, vykonávaná v spolupráci s integrátorom projektu RSK MiG, s americkými spoločnosťami Rockwell Collins a BAE Systems a ďalšími firmami z Veľkej Británie, Francúzska a niektorých iných krajín.
ÚvodMapa stránkyKontakttvorba stránok - crap.sk