Sekcia riadenia ľudských zdrojov
Nový motivačný a mzdový systém...
Sekcia riadenia výroby
Modernizácia a údržba lietadiel, rádionavigačných systémov...
Sekcia riadenia kvality
Kvalita zodpovedajúca normám EASA, ISO...
Sekcia technickej podpory
Konštrukčných podkladov pre výrobu...
Letisko
Parametre letiska, prevádzkové pravidlá...
ZVerejnovanie
Objednávjky a faktúry...
ÚvodMapa stránkyKontakt
English version

O spoločnostiHistóriaCertifikátyVíziaLetisko
Sekcia riadenia výrobySekcia riadenia kvalitySekcia technickej podporySekcia riadenia ľudských zdrojovSekcia logistikySekcia centrálnych služiebSekcia obchoduSekcia ekonomiky a financovania
NAŠE HISTORICKÉ KORENE (1919 - 2006)
Odkaz prvých leteckých mechanikov (1919)
Presun francúzskeho leteckého parku č. 408 so svojím skladovým a dielenským oddielom z Prahy do Nitry - opravy lietadiel dvoch československých leteckých stotín na poľnom letisku pri Nitre.
Zriadenie čs. ľahkého aviatického oddelenia správkového a leteckého skladišťa v Nitre - opravy lietadiel UFAG (Ungarische-Flugzeugfabrik AG) Hansa-Brandenburg C.I, SPAD VII / XIII, Bréguet XIV.
Tradície plukovných dielní a leteckého skladu (Nitra 1920 - 1938)
Plukovné dielne, neskôr plukovný park Leteckého pluku 3 gen. M. R. Štefánika v Nitre - okrem opráv lietadiel aj výroba: vetrone Nitra-1, Nitra-3, s motorovým pohonom Nitra-2, dvojplošný vetroň Zobor-1 (1920 - 1931).
Vznik a činnosť Zemského leteckého skladu 3 v Nitre - generálne opravy lietadiel Aero A-11, Ab-11, AP-32, APb-32, A-29, A-211, A-230, Letov Š-13, Š-16, Š-616, Š-128, Š-328, Zlín XII, Avia B-21, Ba-33, B-534, Praga E-114, motorov Walter IV, Hispano-Suiza HS 8Fb, Škoda I, Lorraine-Ditrich 12C (1932 - 1938).
Dedičstvo priamych predchodcov leteckých opravovní (Trenčín 1934 - 1949)
Výstavba areálu opravárensko-zásobovacej základne, letiska a leteckej školy v Trenčíne (Trenčianske Biskupice 1934 - 1938).
Do Trenčína sa z Nitry sťahuje Letecký sklad 3 so svojimi dielňami a z Piešťan Letecká škola - rozšírenie sortimentu opráv o typy Avia B-34, B-534, Bk-534, Ba-122, Praga E-39, E-241, Aero A-100, Beta Minor Be-50 a opravy automobilovej techniky (1939 - 1940).
Obnova objektov dielní v Trenčíne zničených výbuchmi nemeckých bômb (1945).
Povojnové pôsobenie Leteckého parku 1 československej armády - neskôr Oblastného leteckého skladu 4 v Nitre a vyslanie skupiny odborníkov pre dielne letiskového práporu v Trenčianskych Biskupiciach - opravy lietadiel C-4 / Bücker Bu-131D, C-2 / Arado Ar-96B, C-6 / Bücker Bu-181, Zlín XII, K-65 / Fieseler Fi 156 Storch, K-74 / Fairchild UC-61 Forwarder a činnosť.
Úspechy opravárenského podniku v Trenčíne (1949 - 2006)
Zrod leteckého opravárenského podniku (ešte ako dielní) na letisku v Trenčianskych Biskupiciach z Oblastného leteckého skladu 4 po presťahovaní z Nitry do Trenčína (1949). Začiatok prestavby niektorých objektov, príprava výstavby nových hál.
1. januára 1954 vytvorený letecký opravárenský podnik Opravny Trenčín, správu prevzalo Ministerstvo národnej obrany čSR, prechod od rozpočtovej organizácie na systém podnikového hospodárenia, neskôr chozrasčotná organizácia (1954 - 1955).
Od 1. októbra 1958 na základe rozhodnutia MNO bol podnik premenovaný na Letecké opravny Trenčín, neskôr Letecké opravovne Trenčín.
Postupné rozširovanie sortimentu opráv a kapacít podniku (1960 - 1976).
Sedemdesiate roky - prelomová etapa v histórii podniku, nová prúdová éra.
Investičná výstavba - dostavba leteckých opravovní (1977 - 1987)
Výstavba vzletovej a pristávacej dráhy s dĺžkou 2200 m a betónovým povrchom (1987).
Osamostatnenie podniku reorganizáciou na štátny podnik - založený Federálnym ministerstvom národnej obrany k 1. júlu 1989.
Po vzniku Slovenskej republiky 1. januára 1993 ako zakladateľ podniku vystupovalo Ministerstvo obrany SR.
Nová etapa (2006... )
Bývalý štátny podnik sa k 1. februáru 2006 transformoval na štátnu akciovú spoločnosť.
Zakladateľom LOTN, a. s. je Slovenská republika - v jej mene koná Ministerstvo obrany SR.
Kapitoly histórie
Typy opravovaných lietadiel
L-410 (všetky varianty), L-39, MiG-29, L-29, Mi-17, Mi-24
Ostatné podľa oprávnenia ČASŤ 145 č. Sk 145.005
ÚvodMapa stránkyKontaktgrafický dizajn - crap.sk