Sekcia riadenia ľudských zdrojov
Nový motivačný a mzdový systém...
Sekcia riadenia výroby
Modernizácia a údržba lietadiel, rádionavigačných systémov...
Sekcia riadenia kvality
Kvalita zodpovedajúca normám EASA, ISO...
Sekcia technickej podpory
Konštrukčných podkladov pre výrobu...
Letisko
Parametre letiska, prevádzkové pravidlá...
ZVerejnovanie
Objednávjky a faktúry...
ÚvodMapa stránkyKontakt
English version

O spoločnostiHistóriaCertifikátyVíziaLetisko
Sekcia riadenia výrobySekcia riadenia kvalitySekcia technickej podporySekcia riadenia ľudských zdrojovSekcia logistikySekcia centrálnych služiebSekcia obchoduSekcia ekonomiky a financovania
Čo robíme
správa a údržba majetku firmy, aby fabrika bola funkčná
legislatívne pravidlá pri využívaní nehnuteľného majetku
registrácia v katastri nehnuteľností
údržba a opravy hnuteľného majetku
správa a údržba letiska
po transformovaní podniku na akciovú spoločnosť agenda nehnuteľného majetku, ekonomická analýza, prevod a vyrovnanie majetku
Čo je hlavné
centralizovať výrobnú aj administratívnu časť firmy
investovať do modernizácie pracovísk
efektívne využívať ostatné objekty
dobudovať letisko podľa nových európskych noriem aj pre civilnú prevádzku a jej riadenie
Naša vízia
Letecký priemyslový park, ktorý by raz mohol vyrásť v Trenčíne.
Sme tu preto, aby všetok majetok firmy bol v poriadku a usporiadaný, sme tu však aj preto, aby bol múdro využívaný.
ÚvodMapa stránkyKontakttvorba www stránok - crap.sk