Sekcia riadenia ľudských zdrojov
Nový motivačný a mzdový systém...
Sekcia riadenia výroby
Modernizácia a údržba lietadiel, rádionavigačných systémov...
Sekcia riadenia kvality
Kvalita zodpovedajúca normám EASA, ISO...
Sekcia technickej podpory
Konštrukčných podkladov pre výrobu...
Letisko
Parametre letiska, prevádzkové pravidlá...
ZVerejnovanie
Objednávjky a faktúry...
ÚvodMapa stránkyKontakt
English version

O spoločnostiHistóriaCertifikátyVíziaLetisko
Sekcia riadenia výrobySekcia riadenia kvalitySekcia technickej podporySekcia riadenia ľudských zdrojovSekcia logistikySekcia centrálnych služiebSekcia obchoduSekcia ekonomiky a financovania
Naše presvedčenie
Je pre nás naprosto dôležité zvládnuť podnikové procesy a docieliť ich trvalé zlepšovanie využitím vhodných metód a zapojením všetkých zamestnancov do odstraňovania plytvania. Preto zámerne upúšťame od procesného riadenia a prechádzame na systém KAIZEN, t. j. na neustále zlepšovanie cestou nenásilných plynulých zmien, a na systém dobrého hospodárenia 5S - pre zvýšenie účinnosti vynakladaných zdrojov a bezpečnosti na pracoviskách, s lepšou organizáciou a vizualizáciou procesov na pracovisku, tak, aby každý okamžite rozpoznal normu aj akúkoľvek odchýlku od nej.
Čo bolo pred vznikom akciovej spoločnosti
obrovské režijné náklady
nízka finančná disciplína, finančné platby prúdili zo všetkých bývalých úsekov
nedostatočne riešené alebo neriešené pohľadávky
Na čom staviame
kontrola všetkých finančných tokov
projektové riadenie (plán výroby - sieťový graf - týždňový rozpis plánu - okamžitá informácia o etape údržby, o predstihu či sklze
zmena logiky a systému plánovania
finančný kontroling
- pri zostavovaní súhrnného plánu
- pri pláne každej sekcie a za každú nákladovú položku
- dôsledná správa pohľadávok
tvorba cien úplne novým spôsobom - prechod na sledovanie réžie vo výrobe, správe, zásobovaní v súlade s plánom, s projektovým riadením
odbúranie neproduktívnych činností
Aj pri vnútropodnikovej kooperácii môže byť produkt pri dnešných cenách energie až trojnásobne drahší, preto:
- radšej útlm neproduktívnej prevádzky,
- radšej nákup produktu,
- radšej rekvalifikácia.
Čo je z nášho pohľadu dôležité
režijné náklady
energie - projekt rekonštrukcie celého tepelného hospodárstva
mzdy - prechod od úkolovej mzdy na časovú mzdu
elektronizácia informačných tokov - minimalizovanie papierovej dokumentácie
Naša vízia
Zdravá firma v zdravom prostredí, ktoré zákazníka zaujme už pri príchode.
V prvom rade sa orientujeme na odbúranie všetkých stratových, neproduktívnych činností. Na zníženie režijných nákladov.
ÚvodMapa stránkyKontakttvorba stránok - crap.sk