Sekcia riadenia ľudských zdrojov
Nový motivačný a mzdový systém...
Sekcia riadenia výroby
Modernizácia a údržba lietadiel, rádionavigačných systémov...
Sekcia riadenia kvality
Kvalita zodpovedajúca normám EASA, ISO...
Sekcia technickej podpory
Konštrukčných podkladov pre výrobu...
Letisko
Parametre letiska, prevádzkové pravidlá...
ZVerejnovanie
Objednávjky a faktúry...
ÚvodMapa stránkyKontakt
English version

O spoločnostiHistóriaCertifikátyVíziaLetisko
Sekcia riadenia výrobySekcia riadenia kvalitySekcia technickej podporySekcia riadenia ľudských zdrojovSekcia logistikySekcia centrálnych služiebSekcia obchoduSekcia ekonomiky a financovania
Čo je hlavné
Znižovanie prácnosti, zjednodušenie a zrýchlenie činností, aby materiál a náhradné dielce boli na našich pracoviskách vždy včas. Preto sme zmodernizovali počítačovú sieť a plníme databázy údajmi. Naším cieľom je zlikvidovať tzv. papierový obeh informácií, nariadení, objednávok, žiadaniek, skladových listov a pod.
Na čo dbáme
na identifikáciu a traceabilitu materiálu
- zabezpečenie dodávky materiálu a náhradných dielcov
- zadávanie úloh pre vlastnú výrobu a zabezpečovanie výroby materiálom
- zabezpečenie kooperačných prác (nie všetko vieme opraviť či vyrobiť sami)
skladovanie materiálu, náhradných dielcov, kyslíkových fliaš, pyropatrónov, chemikálií a pod.
- koncentrácia skladových priestorov a ich lepšie využitie
- veľkosklad so zakladačmi
colné záležitosti - vývoz a dovoz materiálov
preprava - príjem a expedícia
Naša pozícia
zabezpečujeme kontakt medzi všetkými pracoviskami
sme tu preto, aby materiálový a informačný tok bol čo najrýchlejší a bez prekážok
Naša vízia
Mať v reálnom čase k dispozícii popis opravy, stav zásob a okamžite definovať, aký materiál a aké dielce treba dokúpiť a čo treba riešiť kooperáciou.
Šetrením času v administratíve získame viac času vo výrobe, a to znamená aj vyššiu kvalitu a vyššiu úspešnosť.
ÚvodMapa stránkyKontakttvorba www stránok - crap.sk