Sekcia riadenia ľudských zdrojov
Nový motivačný a mzdový systém...
Sekcia riadenia výroby
Modernizácia a údržba lietadiel, rádionavigačných systémov...
Sekcia riadenia kvality
Kvalita zodpovedajúca normám EASA, ISO...
Sekcia technickej podpory
Konštrukčných podkladov pre výrobu...
Letisko
Parametre letiska, prevádzkové pravidlá...
ZVerejnovanie
Objednávjky a faktúry...
ÚvodMapa stránkyKontakt
English version

O spoločnostiHistóriaCertifikátyVíziaLetisko
Sekcia riadenia výrobySekcia riadenia kvalitySekcia technickej podporySekcia riadenia ľudských zdrojovSekcia logistikySekcia centrálnych služiebSekcia obchoduSekcia ekonomiky a financovania
Hlavný výrobný program
generálne opravy a prehliadky lietadiel typu L-410 Turbolet, MiG-29, L-39 Albatros, L-29 Delfín, vrtuľníkov Mi-17 a Mi-24
opravy a revízie vzduchových vysokotlakových kompresorov, výrobní kyslíka, vysokotlakových hydraulických zdrojov, vzduchových staníc a technických zariadení protivzdušnej obrany (prepravníky rakiet, rakety, plničky paliva a okysličovadla, rádiolokátor SURN)
opravy prístrojov a agregátov všetkej uvedenej techniky
opravy rádiotechnických zariadení (R-107, R-111, R-123, R-173)
opravy a kalibrácie kontrolnej a meracej techniky vo vlastnom metrologickom laboratóriu s osvedčením o akreditácii STN EN ISO/IEC 17025:2005 vydaným Slovenskou národnou akreditačnou službou
modernizácie rádionavigačných a rádiokomunikačných systémov lietadiel zástavbami zariadení renomovaných firiem ako King Bendix, Rockwell Collins, Becker, Garmin a ďalších
povrchové ochranné úpravy kovov a nátery lietadiel
Nové a dôležité
Elektronizácia všetkej sprievodnej opravárenskej dokumentácie a všetkých informačných tokov.)
Okamžitá dostupnosť dokumentov v elektronickej podobe na ktoromkoľvek úseku prináša kvalitatívne novú úroveň práce, nesmierne skracuje čas potrebný na uskutočnenie výrobného procesu a súvisiacich procesov.
Vieme presne určiť, kedy, kde a koľko materiálu treba na opravu a zrýchľuje sa tok materiálu.
Blížime sa k systému Just In Time, ktorý umožňuje jednoduchšie plánovanie a znižuje čas dodávky.
Rezervy
vylepšenie, skrášlenie a ergonómia pracovísk
skrátenie transportných časov medzi pracoviskami - zlučovanie pracovísk
Naše možnosti
údržba lietadiel a lietadlových celkov a jej jednotlivé stupne
generálne opravy leteckej techniky a preskúšanie
modernizácie lietadiel
výroba nového produktu
Základné postupy pri realizácii produktu
demontáž
vykonanie nálezu a označenie činností
práca v jednotlivých krokoch, taktoch (sieťový graf)
spätná montáž
odovzdanie produktu
Je pre nás veľmi dôležité mať materiál v tú správnu chvíľu na správnom mieste.
Niektoré vedľajšie činnosti
produkcia vysokotlakových potrubí a hadíc
opravy hydraulických zariadení
školenia leteckých špecialistov
obchodná a sprostredkovateľská činnosť
ÚvodMapa stránkyKontakttvorba stránok - crap.sk