Sekcia riadenia ľudských zdrojov
Nový motivačný a mzdový systém...
Sekcia riadenia výroby
Modernizácia a údržba lietadiel, rádionavigačných systémov...
Sekcia riadenia kvality
Kvalita zodpovedajúca normám EASA, ISO...
Sekcia technickej podpory
Konštrukčných podkladov pre výrobu...
Letisko
Parametre letiska, prevádzkové pravidlá...
ZVerejnovanie
Objednávjky a faktúry...
ÚvodMapa stránkyKontakt
English version

O spoločnostiHistóriaCertifikátyVíziaLetisko
Sekcia riadenia výrobySekcia riadenia kvalitySekcia technickej podporySekcia riadenia ľudských zdrojovSekcia logistikySekcia centrálnych služiebSekcia obchoduSekcia ekonomiky a financovania
Naše hlavné poslanie
tvorba konštrukčných podkladov pre výrobu (opravy, modernizácie, novovýroba)
- výkresová dokumentácia
tvorba technologických podkladov pre výrobu (opravy, modernizácie, novovýroba)
- technologické súpisky (základné činnosti pri demontáži, údržbe, oprave, spätnej montáži)
- technologické postupy (procesný rozpis činností)
- meracie protokoly (parametre agregátov)
- kompletizačné listy (záznam každého kroku demontáže a montáže, meno pracovníka, vedúceho skupiny, zodpovedného pracovníka sekcie kvality)
Niektoré ďalšie úlohy pri modernizácii vojenskej techniky
podiel na príprave predbežného projektu a oponentúry
podiel na vykonaní spojených podnikových a kontrolných skúšok (metodika skúšok, protokoly)
zabezpečenie letových skúšok a prípadná úprava technickej či výkresovej dokumentácie na základe technicko-organizačných opatrení
príprava návrhu doplnkov do letovej príručky pre zákazníka a doplnkov do jednotného predpisu pre údržbu a ošetrovanie techniky
príprava technologických kariet pre technikov lietadiel (periódy, rozsahy a postupy ošetrovania novozabudovanej techniku)
definovanie novej kontrolno-mernej techniky a materiálu potrebného na bežnú prevádzkovú údržbu
príprava techniky pre vojskové skúšky, prípadná realizácia návrhov prevádzkovateľa na úpravu dokumentácie alebo techniky po vykonaní vojskových skúšok
Nový pohľad na našu sekciu
strojárska časť (špecialisti na odbornosť draky - motory, zbrojári, odborníci na opravy agregátov, výrobu náhradných dielcov a opravy pozemnej zabezpečovacej techniky)
elektrikárska časť (elektrikári, špecialisti na rádiovybavenie a rádiotechnické vybavenie, špecialisti na letecké palubné prístroje - navigácia, komunikácia, identifikácia, osvetlenie, prístrojové dosky...)
Pri riešení konkrétnej požiadavky Ozbrojených síl SR alebo objednávky iných domácich či zahraničných zákazníkov vytvárame z týchto našich pracovníkov projekčné tímy s vedúcim manažérom projektu.
Garantom realizácie projektu je výroba a kontrola kvality, dodávateľom myšlienkového kapitálu naša sekcia.
Sme dôležitým článkom medzi našou výrobou a našou obchodnou sekciou ne jednej strane a medzi zákazníkom, príp. aj výrobcom leteckej techniky, na strane druhej.
Pre dodržanie štandardov podľa EASA Časť-145 pri opravách a modernizácii civilnej leteckej techniky a pre najlepší spôsob realizácie diela spĺňajúci technické i legislatívne normy sme v úzkom kontakte s Leteckým úradom SR.
Pre dodržanie postupov, noriem, operačných požiadaviek a takticko-technického zadania prevádzkovateľa pri skúškach vojenskej leteckej techniky sme v úzkom kontakte s Vojenským leteckým a technickým ústavom Košice.
Naša vízia
Nadviazať užšie kontakty s veľkými výrobcami, rozvíjať kooperačnú výrobu komponentov pre veľké spoločnosti, maximálne využívať možnosti offsetových programov a v konečnom dôsledku vybudovať v moderných prevádzkach rozvíjať aj novovýrobu.
Používame náš rozum pre produkciu.
ÚvodMapa stránkyKontakttvorba web stránok - crap.sk