Sekcia riadenia ľudských zdrojov
Nový motivačný a mzdový systém...
Sekcia riadenia výroby
Modernizácia a údržba lietadiel, rádionavigačných systémov...
Sekcia riadenia kvality
Kvalita zodpovedajúca normám EASA, ISO...
Sekcia technickej podpory
Konštrukčných podkladov pre výrobu...
Letisko
Parametre letiska, prevádzkové pravidlá...
ZVerejnovanie
Objednávjky a faktúry...
ÚvodMapa stránkyKontakt
English version

O spoločnostiHistóriaCertifikátyVíziaLetisko
Sekcia riadenia výrobySekcia riadenia kvalitySekcia technickej podporySekcia riadenia ľudských zdrojovSekcia logistikySekcia centrálnych služiebSekcia obchoduSekcia ekonomiky a financovania
Sme si vedomí, že schopnosť dodávať rýchlejšie ako konkurencia, v dohodnutých termínoch a požadovanej kvalite i množstve je určujúcim faktorom našej konkurencieschopnosti. Vieme, a chceme robiť všetko pre spokojnosť zákazníkov i našich zamestnancov.
Platforma
Po transformácii z vojenského štátneho podniku na akciovú spoločnosť skvalitňujeme a zefektívňujeme našu činnosť, do hospodárenia vnášame novú kvalitu.
Po získaní nového, rozšíreného certifikátu ISO 9001:2008 sa značne zvýšili naše možnosti pri ponuke služieb zákazníkom.
Po zmene v rezorte obrany a redukcii ozbrojených síl si hľadáme aj civilné výrobné programy.
Po zhodnotení svojich možností chceme oslovovať veľké letecké spoločnosti s ponukou služieb, ktoré dokážeme zabezpečiť rovnako kvalitne, ako pre armádu.
Budúcnosť
Zaviedli sme štíhlu výrobu s plochou organizačnou štruktúrou.
Aplikovali sme metódu Six Sigma zameranú na zlepšovanie produktivity, výkonnosti a kvality poskytovaných výrobkov a služieb.
Aplikujeme i ďalšie osvedčené metódy, napríklad Kaizen, 5S a iné moderné systémy riadenia.
Presvedčenie
Každú firmu tvoria tri základné zdroje - ekonomické, technické a ľudské. Ale tým skutočne dôležitým sú ľudia. Táto firma má budúcnosť.
Naše nové kroky - nielen s "príchodom" nového loga
nový systém hodnotenia práce a oceňovania pracovníkov
elektronizácia všetkých informačných tokov
realizácia vzdelávacích programov
racionalizácia všetkým materiálových tokov
znižovanie režijných nákladov, odstránenie neproduktívnych činností
úspora energií a materiálov
integrácia výrobných procesov a administratívnych činností
efektívne využívanie hnuteľného i nehnuteľného majetku spoločnosti
ÚvodMapa stránkyKontakttvorba web stránok - crap.sk