m

Naša úloha

Sme tradičnou letecko-opravárenskou a výrobnou spoločnosťou, svojho druhu jedinou na Slovensku, a to nielen pokiaľ ide o množstvo doteraz opravených vojenských i civilných lietadiel a ďalšej techniky, ale aj pokiaľ ide o množstvo typov a verzií opravovaných či modernizovaných lietadiel a vrtuľníkov.

Kontaktujte nás

Adresa: Legionárska 1894/160, 911 04 Trenčín-Biskupice

Telefón: +421 32 65 65 200

Adresa: Trenčín, Legionárska 160
Slovensko
Siete:
Kontakt: +421 32 65 65 200
marketing@lotn.sk
Top
 

SPOLUPRÁCA SO ŠKOLAMI

Stredná odborná škola letecko-technická v Trenčíne

Strategickým cieľom našej spoločnosti je vytvorenie atraktívneho a perspektívneho prostredia pre mladých ľudí. V záujme dosiahnutia tohto cieľa intenzívne spolupracujeme so Strednou odbornou školou letecko – technickou v Trenčíne.
Spoločnosť Letecké opravovne Trenčín, a.s. aktívne podporuje strednú školu v získavaní nových študentov do prvých ročníkov v odboroch mechanik lietadiel – mechanika a mechanik lietadiel – avionika.
Študenti 4-tého ročníka oboch odborov vykonávajú praktické vyučovanie v našej spoločnosti. Zaradení sú po jednotlivých pracoviskách podľa zamerania. Praktické vyučovanie absolvujú v rámci štyroch dní každé dva týždne. Mentorovaní a hodnotení sú našimi skúsenými zamestnancami.
Po úspešnom ukončení štúdia je študentom ponúknuté trvalé zamestnanie v našej spoločnosti. Väčšina z nich sa rozhodne pokračovať v Leteckých opravovniach Trenčín, a.s. ako riadni zamestnanci aj z dôvodu známeho prostredia a spolupracovníkov, a takisto z dôvodu možností na profesionálny rast a zvyšovanie kvalifikácie vo svojom odbore.