m

Naša úloha

Sme tradičnou letecko-opravárenskou a výrobnou spoločnosťou, svojho druhu jedinou na Slovensku, a to nielen pokiaľ ide o množstvo doteraz opravených vojenských i civilných lietadiel a ďalšej techniky, ale aj pokiaľ ide o množstvo typov a verzií opravovaných či modernizovaných lietadiel a vrtuľníkov.

Kontaktujte nás

Adresa: Legionárska 1894/160, 911 04 Trenčín-Biskupice

Telefón: +421 32 65 65 200

Adresa: Trenčín, Legionárska 160
Slovensko
Siete:
Kontakt: +421 32 65 65 200
marketing@lotn.sk
Top
 

Súčasnosť

Sme tradičnou letecko-opravárenskou a výrobnou spoločnosťou, svojho druhu jedinou na Slovensku, a to nielen pokiaľ ide o množstvo doteraz opravených vojenských i civilných lietadiel a ďalšej techniky, ale aj pokiaľ ide o množstvo typov a verzií opravovaných či modernizovaných lietadiel a vrtuľníkov. V súčasnosti v podniku pracuje okolo 350 zamestnancov vrátane leteckých inžinierov, technikov, mechanikov a podporného personálu.
Princípy a hodnoty

Tradícia
Moderné technológie
Kvalita
Bezpečnosť
Spoľahlivosť
Orientácia na zákazníka
Tímová práca a komunikatívnosť
Procesné myslenie
Pozitívny postoj k problémom
Záujem o osobný rast

Priestorové kapacity spoločnosti
Hala – údržba leteckej techniky, lakovňa, umyváreň, dielňa motorov, elektro dielne, čalúnnická dielňa, klampiarska a nitárska dielňa 15.111 m2
Dielne avionických agregátov, oprava palubných prístrojov, rádio vybavenia, tribotechnické laboratórium, učebňa, pozemná technika 2.643 m2
Konštrukcia, technológia, metrológia, dielne ľahkých agregátov 1.665 m2
Materiálovo-technické zabezpečenie, dielne ťažkých agregátov, sústružnícka dielňa 2.111 m2
Baterkáreň 165 m2
Dielne, MADRO 2.129 m2
Galvanizovňa 830 m2
Plexi dielne, dielne vlastnej výroby 1.632 m2
Dielne pre kolesá, podvozky, hadice 977 m2
Skúšobňa 14 m2
Stolárska dielňa 432 m2
Oprava pozemnej techniky 619 m2
Hangár 5.512 m2
Sklad hutného materiálu 95 m2
Sklad materiálu 1.216 m2
Sklad chemikálií 202 m2
Sklad plynových fliaš 42 m2
Sklad hutného materiálu 317 m2
Sklad spotrebného materiálu 712 m2
Sklad spotrebného materiálu 220 m2
Sklad PHM 29 m2
Sklad farieb 593 m2
Sklad plynových fliaš 42 m2
Oceľový sklad 810 m2
Sklad výbušnín 83 m2
Sklad neutralizačná stanica 45 m2
Informačné technológie 297 m2
Vodáreň 119 m2
Trafostanica 284 m2
Kotolňa 824 m2
Kryt CO 1.017 m2
Neutralizačná stanica 24 m2
Chladenie vody 29 m2
Požiarna zbrojnica 447 m2
PHM 52 m2
Ekonomické výsledky
Pre viac info klikni na register účtovných závierok…     W3Schools