m

Naša úloha

Sme tradičnou letecko-opravárenskou a výrobnou spoločnosťou, svojho druhu jedinou na Slovensku, a to nielen pokiaľ ide o množstvo doteraz opravených vojenských i civilných lietadiel a ďalšej techniky, ale aj pokiaľ ide o množstvo typov a verzií opravovaných či modernizovaných lietadiel a vrtuľníkov.

Kontaktujte nás

Adresa: Legionárska 1894/160, 911 04 Trenčín-Biskupice

Telefón: +421 32 65 65 212

Adresa: Trenčín, Legionárska 160
Slovensko
Siete:
Kontakt: +421 32 65 65 212
marketing@lotn.sk
Top
Letecké opravovne Trenčín, a.s. / LOTN  / Typový výcvik L-39 Vyškov

Typový výcvik L-39 Vyškov

Naši kolegovia absolvovali typový výcvik pozemného personálu ILA na lietadlá
typov L-39 Ca ZA. Výcvik sa konal v termíne od 21. 5. – 26. 6. 2018

 

Lotn

LOtn1

 

 

Priebeh v krátkosti:

Prvý týždeň prebiehala všeobecná časť kurzu – všeobecné oboznámenie sa s lietadlom. Táto časť bola ukončená písomným testom.

Následne výcvik kontinuálne pokračoval v ďalších týždňoch /od 24.5 – 8.6/ odbornými kurzami a to odbornosť drak, výzbroj, rádio vybavenie. Uvedené odborné kurzy boli ukončené písomnými skúškami a následne boli vydané certifikáty.

Po ukončení predchádzajúcich kurzov, od 11. 6. do 26. 6. 2018 nasledoval kurz elektro-špeciálneho vybavenia, ktorý bol ukončený písomnými a praktickými skúškami a znova nasledovalo vydanie certifikátov.

Každý deň prebiehala teoretická príprava v doobedňajších hodinách a po prestávke, v popoludňajších hodinách, prebiehala praktická časť v hangári akadémie.