VEREJNÉ PONUKOVÉ KONANIA

k.ú. Liptovský Mikuláš

Administratívna budova (súp. č. 3983) a priemyselná budova (súp. č. 3984) (12.02.2018)
Dokumenty ponukového konania

Stavby so súp. č. 1383, 1384, 1387 a 1389 (12.02.2018)
Dokumenty ponukového konaniaNávrat na predchádzajúcu stranu