m

Naša úloha

Sme tradičnou letecko-opravárenskou a výrobnou spoločnosťou, svojho druhu jedinou na Slovensku, a to nielen pokiaľ ide o množstvo doteraz opravených vojenských i civilných lietadiel a ďalšej techniky, ale aj pokiaľ ide o množstvo typov a verzií opravovaných či modernizovaných lietadiel a vrtuľníkov.

Kontaktujte nás

Adresa: Legionárska 1894/160, 911 04 Trenčín-Biskupice

Telefón: +421 32 65 65 200

Adresa: Trenčín, Legionárska 160
Slovensko
Siete:
Kontakt: +421 32 65 65 200
marketing@lotn.sk
Top

Blog

Letecké opravovne Trenčín, a.s. / Ministerstvo obrany  / Výročie biskupskej konsekrácie Mons. Rábeka

Výročie biskupskej konsekrácie Mons. Rábeka


V sobotu 27. júla 2019 na sviatok svätého Gorazda si vojenský ordinár Mons. František Rábek pripomenie 28 rokov od svojej biskupskej konsekrácie. Za biskupa bol vysvätený v Katedrále svätého Emeráma v Nitre, dnes už nebohým Mons. Jánom Chryzostomom kardinálom Korcom, vtedajším nitrianskym sídelným biskupom. Jeho spolusvätiteľmi boli Mons. Ján Sokol, trnavský arcibiskup a Mons. Giovanni Coppa, vtedajší apoštolský nuncius v Slovenskej republike.
 
Jeho Excelencii prajú všetko najlepšie a modlia sa za neho jeho vikári, kňazi i jemu zverený ľud.
 
Bože, Pastier a správca všetkých veriacich, milostivo zhliadni na svojho služobníka Františka, ktorého si chcel za pastiera svojej Cirkvi; daj mu prosíme, aby slovom i príkladom osožil tým, ktorých riadi, aby spolu so svojim sebe zvereným stádom dosiahol život večný. Skrze Krista nášho Pána. Amen.