Objednávky a faktúry sú zverejňované na základe zákona č. 546/2010 Z.z.,
ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov.


­
­
­
­