m

Naša úloha

Sme tradičnou letecko-opravárenskou a výrobnou spoločnosťou, svojho druhu jedinou na Slovensku, a to nielen pokiaľ ide o množstvo doteraz opravených vojenských i civilných lietadiel a ďalšej techniky, ale aj pokiaľ ide o množstvo typov a verzií opravovaných či modernizovaných lietadiel a vrtuľníkov.

Kontaktujte nás

Adresa: Legionárska 1894/160, 911 04 Trenčín-Biskupice

Telefón: +421 32 65 65 212

Adresa: Trenčín, Legionárska 160
Slovensko
Siete:
Kontakt: +421 32 65 65 212
marketing@lotn.sk
Top
Letecké opravovne Trenčín, a.s. / LOTN  / 29. júna 2018 navštívila LOTN, a.s. významná návšteva velenia ozbrojených síl USA a NATO

29. júna 2018 navštívila LOTN, a.s. významná návšteva velenia ozbrojených síl USA a NATO

Hlavným cieľom návštevy predstaviteľov velenia ozbrojených síl USA a NATO v Afganistane bolo zhodnotenie aktuálneho stavu opráv na dodanej technike afgánskeho letectva. Presnejšie ide o opravy štyroch vrtuľníkov Mi-17V5 realizovanej v LOTN v rámci projektu podpísaného medzi LOTN a NSPA (NATO Support and Procurement Agency) .

Delegácia bola vedená generál majorom  Barre R. Seguin-om, veliteľom vzdušných síl NATO v Afganistane a generál majorom Patrick W. Burden-om, zástupcom veliteľa NATO pre transformáciu Afganských ozbrojených síl. Medzi členmi delegácie boli aj zástupcovia NSPA.

Obchodný riaditeľ LOTN Vladimír Šimanský, oboznámil účastníkov návštevy o histórii a aktuálnom stave  spoločnosti.

Riaditeľ úseku údržby Alfonz Liška detailne odprezentoval aktuálny stav opráv všetkých štyroch vrtuľníkov vrátane informácie, že generálna oprava prvého vrtuľníka bola úspešne ukončená, čo bolo potvrdené aj inšpektormi zákazníka prítomnými na stretnutí. Prvý vrtuľník je pripravený na odoslanie do Afganistanu.

Informácia o dokončení opravy vrtuľníka ako aj výsledky ďalších rozhovorov boli vedením delegácie prijaté s veľkým uspokojením. Vďaka pozitívnemu priebehu tejto významnej udalosti sa LOTN otvárajú ďalšie možnosti opráv vrtuľníkov v rámci kontraktu NSPA.