m

Naša úloha

Sme tradičnou letecko-opravárenskou a výrobnou spoločnosťou, svojho druhu jedinou na Slovensku, a to nielen pokiaľ ide o množstvo doteraz opravených vojenských i civilných lietadiel a ďalšej techniky, ale aj pokiaľ ide o množstvo typov a verzií opravovaných či modernizovaných lietadiel a vrtuľníkov.

Kontaktujte nás

Adresa: Legionárska 1894/160, 911 04 Trenčín-Biskupice

Telefón: +421 32 65 65 200

Adresa: Trenčín, Legionárska 160
Slovensko
Siete:
Kontakt: +421 32 65 65 200
marketing@lotn.sk
Top

Letecké opravovne Trenčín, a.s.
Legionárska 160
911 04 Trenčín
Slovenská republika
Fax: +421 32 6565 500
IČO: 36 351 156
www.lotn.sk

Letecká technika – údržba
+421 32 6565 429
udrzba@lotn.sk

Pozemná technika – údržba
+421 32 6565 338
pleva@lotn.sk

Metrologické laboratórium
+421 32 6565 213
drozd@lotn.sk

Tribotechnické laboratórium
+421 32 6565 457
sandorcinova@lotn.sk

NDT
+421 32 6565 353
durina@lotn.sk

Povrchové úpravy materiálov
+421 32 6565 496
bulak.marek@lotn.sk

Avionické systémy
+421 32 6565 413
straka@lotn.sk

Konštrukcia
+421 32 6565 290
kvet@lotn.sk

Technológia
+421 32 6565 288
maly@lotn.sk

Kvalita
+421 32 6565 259
kvalita@lotn.sk

Materiálovo – technické zabezpečenie
+421 32 6565 361
holickova@lotn.sk

Colná deklarácia
+421 32 6565 433
janosik@lotn.sk

Skladové hospodárstvo
+421 32 6565 459
fcervenan@lotn.sk

Domáci obchod
+421 32 6565 502
gavendova@lotn.sk

Zahraničný obchod
+421 32 65 65 238
lestak@lotn.sk

Servisná podpora
+421 32 6565 236
michalik@lotn.sk

PR & MARKETING
+421 32 6565 262
vkovacova@lotn.sk

Správa majetku a investícií
+421 32 6565 221
cacany@lotn.sk

Ekonomika
+421 32 6565 360
ekonomika@lotn.sk

Informačné technológie
+421 32 6565 275
chytil@lotn.sk

Letisko
+421 32 6565 255
letisko@lotn.sk

Ľudské zdroje
+421 32 6565 372
profesia@lotn.sk