m

Naša úloha

Sme tradičnou letecko-opravárenskou a výrobnou spoločnosťou, svojho druhu jedinou na Slovensku, a to nielen pokiaľ ide o množstvo doteraz opravených vojenských i civilných lietadiel a ďalšej techniky, ale aj pokiaľ ide o množstvo typov a verzií opravovaných či modernizovaných lietadiel a vrtuľníkov.

Kontaktujte nás

Adresa: Legionárska 1894/160, 911 04 Trenčín-Biskupice

Telefón: +421 32 65 65 200

Adresa: Trenčín, Legionárska 160
Slovensko
Siete:
Kontakt: +421 32 65 65 200
marketing@lotn.sk
Top
 

Letecká technika

Spoločnosť Letecké opravovne Trenčín, a.s. v súčasnosti disponuje špecializovanými pracoviskami a spôsobilosťami, ktoré umožňujú  vykonávať údržbu, opravy, generálne opravy a modernizácie na nasledujúcej leteckej technike:

 

 

Vysoko špecializované pracoviská a certifikovaný personál LOTN, a.s. umožňujú vykonávať údržbu a opravy leteckej techniky až do úrovne jednotlivých komponentov inštalovaných na vyššie uvedenej leteckej technike.

Nova Hala-243
Mi-17

Mi-8/17/171 viacúčelový prepravný vrtuľník

 

 • hydraulický systém
 • palivový systém
 • vzduchový systém
 • systém klimatizácie
 • protipožiarny systém
 • systém motora
 • olejový systém
 • agregáty transmisie
 • podvozky
 • jednosmerné a striedavé napäťové systémy
 • elektro vybavenie
 • proti námrazové vybavenie
 • rádio vybavenie
 • palubné a avionické vybavenie
 • zbraňové systémy
 • drak

Mi-24 bojový vrtuľník

 • hydraulický systém
 • palivový systém
 • vzduchový systém
 • systém klimatizácie
 • olejový systém
 • kvapalinový odmrazovací systém
 • systém motora
 • plynný systém
 • protipožiarny systém
 • agregáty transmisie
 • podvozky
 • zbraňové systémy
 • navádzacie a navigačné systémy
 • elektro vybavenie
 • rádio vybavenie
 • palubné a avionické vybavenie
 • kyslíkové vybavenie
 • drak
Mi-24
L-39

L-39 viacúčelové cvičné prúdové lietadlo

 • palivový systém
 • zbraňové systémy
 • vybavenie podpory života
 • systém klimatizácie a odmrazovania
 • protipožiarny systém
 • vzduchový systém
 • hydraulický systém
 • podvozky
 • palubné a avionické vybavenie
 • kyslíkové vybavenie
 • rádio vybavenie
 • elektro vybavenie
 • navigačný systém
 • systém odpovedača (IFF)
 • palubný nahrávač
 • drak

Mig-29 bojové prúdové lietadlo

 • hydraulický systém
 • systém klimatizácie
 • palivový systém
 • vzduchový systém
 • podvozky
 • protipožiarny systém
 • pretlakový a chladiaci systém
 • zbraňové systémy
 • vybavenie podpory života
 • navádzacie a navigačné systémy
 • elektro vybavenie
 • rádio vybavenie
 • palubné a avionické vybavenie
 • kyslíkové vybavenie
MiG-29
L-410

L-410 viacúčelové prepravné lietadlo

 • systém klimatizácie a pretlaku
 • komunikačné a navigačné vybavenie
 • dvere – údržbové otvory
 • napájací systém
 • elektro vybavenie
 • motory a APU
 • ovládacie systémy lietadla
 • palivový systém
 • drak
 • hydraulický systém
 • palubné a avionické vybavenie
 • podvozky
 • kyslíkové vybavenie
 • vrtule
 • vzduchové systémy
 • protipožiarny, proti námrazový a proti dažďový systém
 • okná
 • dizajn