m

Naša úloha

Sme tradičnou letecko-opravárenskou a výrobnou spoločnosťou, svojho druhu jedinou na Slovensku, a to nielen pokiaľ ide o množstvo doteraz opravených vojenských i civilných lietadiel a ďalšej techniky, ale aj pokiaľ ide o množstvo typov a verzií opravovaných či modernizovaných lietadiel a vrtuľníkov.

Kontaktujte nás

Adresa: Legionárska 1894/160, 911 04 Trenčín-Biskupice

Telefón: +421 32 65 65 212

Adresa: Trenčín, Legionárska 160
Slovensko
Siete:
Kontakt: +421 32 65 65 212
marketing@lotn.sk
Top
Letecké opravovne Trenčín, a.s. / LOTN  / Pravidelná údržba lietadla L – 29

Pravidelná údržba lietadla L – 29

Do portfólia spoločnosti patrí aj vykonávanie údržby lietadla typu L – 29 Delfín prúdového cvičného lietadla od výrobcu Aero Vodochody. LOTN, a.s. poskytuje údržbu prevádzkovateľovi Blue Sky Service z Českej republiky.

Počas pravidelnej ročnej prehliadky sa vykonala kontrola podvozkov, bŕzd a pneumatík, sledovaných uzlov.  Boli vykonané predpísané práce na motore lietadla a celková prehliadka podľa stanoveného harmonogramu.

Pravidelná prehliadka bola ukončená úspešným odletom 20.03.2018.