m

Naša úloha

Sme tradičnou letecko-opravárenskou a výrobnou spoločnosťou, svojho druhu jedinou na Slovensku, a to nielen pokiaľ ide o množstvo doteraz opravených vojenských i civilných lietadiel a ďalšej techniky, ale aj pokiaľ ide o množstvo typov a verzií opravovaných či modernizovaných lietadiel a vrtuľníkov.

Kontaktujte nás

Adresa: Legionárska 1894/160, 911 04 Trenčín-Biskupice

Telefón: +421 32 65 65 212

Adresa: Trenčín, Legionárska 160
Slovensko
Siete:
Kontakt: +421 32 65 65 212
marketing@lotn.sk
Top

Blog

Letecké opravovne Trenčín, a.s. / Ministerstvo obrany  / Slávnostné odovzdanie štandardy Vojenského spravodajstva

Slávnostné odovzdanie štandardy Vojenského spravodajstva

Dňa 8. októbra 2018, na slávnostnom zhromaždení pri príležitosti osláv Dňa vzniku Ozbrojených síl Slovenskej republiky a 100. výročia vzniku Československej republiky odovzdal minister obrany Slovenskej republiky Peter Gajdoš gen. Jánovi Balciarovi štandardu riaditeľa Vojenského spravodajstva. Po prvý krát v histórii  bola riaditeľovi spravodajskej služby udelená takáto pocta. Štandarda je jedným z hlavných symbolov Vojenského spravodajstva. Je symbolom morálnej cti a rozvíjania tradícií Vojenského spravodajstva. Je výrazom identity a pevného morálneho ducha. Prostredníctvom nej sa zhmotňuje pocit hrdosti na príslušnosť k Vojenskému spravodajstvu. Riaditeľ Vojenského spravodajstva prijal túto štandardu s pocitom obrovskej hrdosti, s hlbokým zadosťučinením, ako ocenenie spoločnej dlhoročnej práce a úsilia všetkých príslušníkov Vojenského spravodajstva.
 
Historickú dôležitosť tohto momentu potvrdil  minister obrany Slovenskej republiky Peter Gajdoš  dekorovaním štandardy pamätnou stuhou pri príležitosti 25. výročia vzniku Ozbrojených síl Slovenskej republiky. Pamätná stuha nie je len symbolom profesionálnej úcty a ocenenia práce,  ale zároveň je tento akt silným záväzkom do budúcnosti a posilnením spoločného úsilia.