m

Naša úloha

Sme tradičnou letecko-opravárenskou a výrobnou spoločnosťou, svojho druhu jedinou na Slovensku, a to nielen pokiaľ ide o množstvo doteraz opravených vojenských i civilných lietadiel a ďalšej techniky, ale aj pokiaľ ide o množstvo typov a verzií opravovaných či modernizovaných lietadiel a vrtuľníkov.

Kontaktujte nás

Adresa: Legionárska 1894/160, 911 04 Trenčín-Biskupice

Telefón: +421 32 65 65 212

Adresa: Trenčín, Legionárska 160
Slovensko
Siete:
Kontakt: +421 32 65 65 212
marketing@lotn.sk
Top

Blog

Letecké opravovne Trenčín, a.s. / Ministerstvo obrany  / Vojenské lesy a majetky SR vyzývajú verejnosť na zodpovedné správanie v lesoch vo Vojenskom obvode Záhorie

Vojenské lesy a majetky SR vyzývajú verejnosť na zodpovedné správanie v lesoch vo Vojenskom obvode Záhorie

Vojenské lesy a majetky SR, š. p. upozorňujú verejnosť, že v priestoroch lesov vo Vojenskom obvode Záhorie prebieha od septembra, najmä v čase od 17.00 h do 9.00 h, lov raticovej zveri podľa schválených plánov chovu a lovu raticovej zveri. Keďže tieto priestory sú využívané aj verejnosťou pre rekreáciu a zber lesných plodov, Vojenské lesy a majetky SR upozorňujú na dodržiavanie všetkých zásad bezpečnosti v zmysle zákona o poľovníctve a zákona o zbraniach a strelive s cieľom predísť situáciám, pri ktorých by mohlo dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia. 

 

Vojenské lesy a majetky SR odporúčajú občanom vstupovať do priestoru týchto lesov za účelom rekreácie a zberu lesných plodov počas dňa v čase medzi 9.00 h a 17.00 h, avšak s ohľadom na plán plánovaných cvičení ozbrojených síl, ktorý je zverejnený na stránke Ministerstva obrany SR (počas nich je vstup zakázaný). Zároveň verejnosť žiadajú o rešpektovanie zákazu vjazdu a státia motorových vozidiel na lesných pozemkoch, a to z dôvodu zabezpečenia prejazdnosti lesných ciest v prípade zásahu záchranných zložiek, ako aj v rámci ochrany lesných porastov pred poškodzovaním motorovými vozidlami, znečisťovaním odpadkami, a tiež v rámci prevencie vzniku lesného požiaru. 

 

V tejto súvislosti tiež upozorňujeme, že vo štvrtok  19. septembra 2019 vznikol krátko po 15. hodine v lesnom poraste v lokalite Suchý jarok požiar. Pravdepodobnou príčinou jeho vzniku bol odhodený ohorok od cigarety. Požiar sa podarilo uhasiť, avšak príjazd hasičskej techniky a zásah hasičov bol veľmi sťažený, pretože lesná cesta bola blokovaná množstvom odstavených osobných áut.